Micro WarmteKrachtKoppeling

Warmtekrachtkoppeling wekt tegelijk warmte en elektriciteit op. En dat is efficiënt.
Gemiddeld besparen kwalitatieve warmtekrachtinstallaties in Vlaanderen ongeveer 15% energie ten opzichte van de gescheiden productie van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte in een elektriciteitscentrale en een ketel.

Aardgas – WhisperGEN

Share This