Plaatsen van sluitplannen | Voor bedrijven en particulieren

Een sleutelsysteem of sluitplan is een geheel van (veiligheids-) cilinders. Een sluitplan maakt het mogelijk dat personen die toegangsrechten hebben voor verschillende deuren binnen een installatie, altijd slechts één sleutel nodig hebben. Eerst wordt er een organisatorische structuur opgesteld. Personen krijgen hierdoor slechts toegang tot bepaalde delen van het gebouw dmv de specifieke sleutelopbouw. De hoofdsleutel opent alle deuren.

Het uitrekenen en uitwerken van sleutelsystemen is ook een specialiteit van Iliaens.

Share This